Sport en Rots & Water

Sport en Rots & Water

Wel willen maar niet durven? Eerst doen dan pas denken? Bang om fouten te maken? Een steuntje in de rug als je heel verlegen bent of juist leren wanneer je moet stoppen? Leren door doen, dus actief? 

Stichting Combibrug heeft in samenwerking met Samen leren door doen een verkorte weerbaarheidstraining opgezet waarbij kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 kennis kunnen maken met Rots & Water. Tijdens deze training staan de thema’s gevoelens, (zelf-) vertrouwen, zelfbeheersing en samenwerken centraal. De kinderen gaan actief aan de slag en werken spelenderwijs aan hun eigen doelen. Sport en spel loopt als een rode lijn door de training heen en wordt afgewisseld met groepsgesprekken. Deze lessenreeks bestaat uit 4 lessen van 60 minuten verdeeld in 2 groepen: 7-10 jaar en groep 7+8. De laatste les zijn ook de ouders van harte welkom.

Kosten: 4 lessen voor 20 euro

Locatie:  Het Trefpunt in Warmond

Tijd: 15.00-16.00 (7-10 jaar)
16.00-17.00 (groep 7-8)

Wanneer:
Woensdag 6 maart 2019
Woensdag 13 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019
Woensdag 27 maart 2019

 

Meer informatie over Rots & Water of Samen leren door doen?

Check de website: www.samenlerendoordoen.nl

Mail naar: info@samenlerendoordoen.nl

Of bel: 06-36553168 (Marcel Slegtenhorst)